شب قدر با امام موسی صدر

 

برادران مومن ، در این ساعات پایانی شب ، پس از اینکه از اوصاف و ویژگی های اخلاقی درخشان و آموزنده امام علی(ع) بهره بردیم ، دیگر چه بگویم ؟ من در این ساعات ، می خواهم از امام سخن بگویم ، در حالی که آن حضرت در این ساعتها لحظات پایانی عمر خود را می گذراند . آیا اینکه دستی آلوده به گناه در شب نوزدهم ماه رمضان اقدام به ترور امام می کند یک امر تصادفی است ؟ آیا اینکه دستی جنایتکار در شب نوزدهم ماه رمضان امام را ترور می کند و آن حضرت در شب بیست و یکم به ملاقات با خدای خویش می رود ، و نیز بر اساس یک سنت ، شب سوم شهادت او ، در بیست و سوم واقع می شود ، اتفاقی است ؟ در روایات ما احتمالاتی وجود دارد که این سه شب لیلة القدر باشد و روزهای آن روزهای قدر . آیا این هم زمانی و تقارن حادثه ضربت خوردن و شهادت امام علی(ع) با شبهای قدر ، یک تصادف است یا علی قدر و قَدَر این امت است ؟ آیا علی(ع) برای شبهای ظلمانی این امت نوری بود که سرنوشت آن را رقم می زد و دعایی بود که نیازهای او را برآورده می ساخت و عزتی بود که ذلت او را می زدود و مایه بقای این امت می شد ؟
به اعتقادِ من این صحیح و حق است . میان علی(ع) و سرنوشت این امت ارتباطی وجود دارد . میان علی(ع) و شب قدر پیوندی ناگسستنی است .....

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 9 بازدید