13000

یک 1، یک 3 و صفر، صفر، صفر

این 13000 هزار از روزهای عمر ما بیشتر است و همه این روزها را تو در اسارت گذارنده ای. اسارتی بی نام و نشان که همه، بی رحمانه رضایت داده اند به ادامه داشتنش.

13000 هزار روز شد عمر انتظار خانواده ات

عمر غربت تو

عمر نامردی روزگار و آدم ها

در این 13000 هزار روز ما به دنیا آمدیم، قد کشیدیم، پیدایت کردیم و چند سالی است همراه تو و عزیزانت، چشم به راه آزادی هستیم. چشم به راه روزی که مردی چون تو پیدا شود و برایت کاری کند.

کاش دکتر مصطفایت بود ....

 

/ 0 نظر / 70 بازدید