پايان ديکتاتور

بسم الله الرحمن الرحيم

 

صدام اعدام شد.

مرگش نه دلخواه خودش بود (که می خواست مانند يک نظامی تيرباران شود) نه دلخواه آنانی که از جنايتهايش آسيب ديده بودند.او  ناگهاني، بی هياهو و با طناب دار اعدام شد: فقط برای يکی از جنايت هايش. شايد به عنوان هديه شب عيد عراقی ها.

صدام اعدام شد تا پرونده دوران حکومتش هم بايگانی شود و حقايق زيادی سربه مهر باقی بماند. 

صدام اعدام شد تا مردم او را ،جنايت هايش را ، کشتارهايش را و دوستانش را فراموش کنند و ديگر کسی نخواهد تاريخ را ورق بزند.

اما ما ،همه آنانی که از جنون صدام زخمی بر تن و روح دارند،نبايد اجازه دهيم داستان صدام با همه نا گفته هايش بايگانی شود و نخوانده باقی بماند.

حالا ماييم و زخمهايی که هنوز التيام نيافته و قدرتهايی که می خواهند فراموش کنند.

حالا نوبت ماست. ديگر کسی نيست که بخواهد چيزی بگويد و يا کاری کند. فقط ماييم که بايد از خودمان ،تاریخمان و هويتمان دفاع کنيم.

...حالا ما بايد ديگران را وادار به اعتراف به جنايتهايش عليه خودمان کنيم...بايد تاريخ را با صدای بلند بخوانيم...آنقدر که به گوش ناشنوای همه برسد.

آقای رئيس جمهور، به جای اثبات هولوکاست، جنايتهای صدام و مظلوميت خودمان را ثابت کنيد. هنوز بيست سال از جنگ نگذشته است که خيلی چيزها فراموش شده.به جای جنگ جهانی دوم نگاهی به تاريخ بيست سال پيش خودمان بيندازيد. دفاع از حق فرزندان ايران واجب تر است.

يادداشت قبلی را بخوانيد تا بدانيد «ايراني» يعنی چه؟

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
شاتوت

سلام همکلاسی (درست که حدس زدم؟) به نظر من که برای اعدامش خيلی عجله کردن تازه این حکم اعدام برای یکی ازصدها جنایتش صادر شده بود اگر میذاشتن دادگاهش ادامه پیدا کنه هم جنایات دیگرش رو می شد هم دست خیلی های دیگه