عددها

1
2
3
4
5
چندسالگی توانستیم تا ۵ بشماریم؟ ساده بود، نه؟ ساده هست، نه؟
۱۲۳۴۵ چطور؟ باز هم ساده است؟
اصلا شروع کن از یک تا ۱۲۳۴۵ بشمار….. طول می کشد؟ خسته می شوی؟
این ها دیگر بازی کودکانه نیست، این ها عدد روزهای اسارت یک مرد است!

شمردن این عددها 34 سال طول می کشد... 34 سال طول کشیده است.
بشمار

۱
۲
۳
۴
۵

 

/ 1 نظر / 54 بازدید
m

[گل]